• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

Günümüzden Geleceğe Çocuklara Dair Her Şey

MintazeKerem

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Arkadaşlarımız,
Sayın Katılımcılarımız

Çocuk Fizyoterapistleri Derneği tarafından 20-22 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müzesi’nde düzenlenecek olan “Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi’ne davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. 

Öncelikle siz değerli meslektaşlarımızı, hocalarımızı ve akademisyen arkadaşlarımızı İstanbul’da ağırlamak Çocuk Fizyoterapistleri Derneği için onur ve mutluluk kaynağı olacaktır. Kongremizde verilecek konferanslar, panellerde işlenecek konular çocukların rehabilitasyonu için günümüzden geleceğe ışık tutacaktır. Kongre boyunca ele alınacak tüm konular ve çalışma gruplarının toplumsal gereksinimlerimize uygun, gelişimsel, koruyucu ve iyileştirici stratejileri vurgulayan, somut ve uygulanabilir olması hedeflenmiştir.

Kongremizde, davetli konuşmacılar, davetli bildiriler, serbest bildiriler, poster sunumları, paneller, konferanslar ve kurslara yer verilecek ve uluslararası ve ulusal; konularında uzman akademisyenler ve klinisyenler ile günümüzdeki uygulamalar ve araştırmalar tartışılacak, yenilikler sizlere sunulmaya çalışılacaktır.

Günümüzde işlevsellik ve yetiyitimi, çocuğun sağlık durumu ve çevreye dair bağlamsal etmenlerin karmaşık bir etkileşimi olarak görülmekte, faktörlerin ve boyutların bu kombinasyonu bize "çocuğun ve gencin kendi dünyasındaki" resmini çizmektedir. Bu bağlamda bzi de bilimsel kurulumuzla birlikte ana temalarımızı ICF-CY‘ye (Uluslararası İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması- Çocuk ve gençler için) göre belirledirk. Bu gözlükle çocuklara bakmanın iyi olacağını düşünmekteyiz.Vücut yapısı ve işlevleri, etkinlik (çocuk tarafından tarafından bir eylem ya da bir görevin yerine getirilmesi) ve katılım (yaşamın içinde olmak) ile ilgili kapsamın olumlu yada olumsuz etkileyicileri olan çevresel etmenler ile ilgili  www.pediatrikrehabilitasyon2017.org adresimizden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kongre sloganımız olan “Günümüzden Geleceğe Çocuklara Dair Her Şey” pediatrik rehabilitasyon özelinde sizlere sunulmaya, geleceğe yön vermeye çalışılacaktır.

Ülkemizde pediatrik rehabilitasyon alanında bilginin işlenmesi, paylaşılması, bütüncül değerlendirilmesi ve sonuçta toplumsal yarara dönüştürülmesine hizmet edecek bir bilimsel program oluşturmayı hedefledik.

İlgi alanımıza giren konularda koruyucu önlemler ve rehabilitasyona yönelik güncel bilgilerimizi gözden geçirmek; bu alanda yaptığımız çalışmaları, yenilikleri ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmak; sahada karşılaştığımız problemleri dile getirmek ve çözüm önerileri oluşturmak;  tanışmak, özlem gidermek ve bir arada daha iyi bir gelecek planlamak için kongremize sizleri davet ediyoruz.

Ve sizleri aramızda görmekten çok mutlu olacağımızı söyleyerek ve “Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur” diyerek bitiriyoruz sözlerimizi… 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Sevgi ve saygılarımızla

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Mintaze KEREM GÜNEL
Semih TAŞKIN
Nilay ÇÖMÜK BALCI
Ufuk ÖZCAN
Aysu KAHRAMAN
Kezban BAYRAMLAR
Murat DİRİLDİR
Erhan KARADENİZ
Meltem YAZICI
Esra İNCESU ORAL
Meral BOŞNAK GÜÇLÜ
Tomris DUYMAZ
Kıvanç DELİOĞLU
Nilgün BEK