Kongrede sunumu yapılacak posterlerin en: 70 cm ve boy: 90 cm olacak şekilde hazırlanmaları gerekmektedir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Özetler http://www.pediatrikrehabilitasyon2017.org adresinden on-line gönderilecektir., e-posta yoluyla gönderilecek özetler kabul edilmeyecektir.
 2. Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 28 Temmuz 2017’dir.
 3. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.
 4. Kongrede bildiri (sözel ve/veya poster) sunacak kişi en fazla 3 bildiri ile katılabilir.
 5. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250 kelimeyi kesinlikle aşmamalıdır.
 6. Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.
 7. Bildiri sunumu için poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Kongre bilim kurulu, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster olarak sunulmasını talep etme yetkisine sahiptir.
 8. Kabul edilen bildiriler JETR (Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation) dergisinde elektronik olarak yayınlanacaktır.
 9. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR), ÖZET METNİ ve ANAHTAR KELİME(En fazla 5 adet) bölümlerini içerecektir.
  1. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.
  2. İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.


Nasıl Göndereceksiniz?

 1. BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME PANELİ'ne ilk kez giriyorsanız, ÜYE KAYIT Formunu doldurmalısınız.
 2. Kaydınızı tamamladıktan sonra panele her girişinizde e-posta adresinizi ve kendi belirlemiş olduğunuz şifreyi yazmanız yeterli olacaktır.
 3. Bildiri Özeti Gönderme Paneli’nde Ana Sayfa başlıklı menüde Genel Kuralları bulabilirsiniz. Kişisel Ayarlar menüsünden kayıt bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Bildiri İşlemleri menüsünden bildiri özetinizi yazıp kaydedebilir ve/veya Kongre Bilim Kurulu'na ulaştırmak üzere gönderebilirsiniz.
 4. Bildiri İşlemleri'ne girdiğinizde BİLDİRİ TÜRÜ için poster veya sözel seçeneklerinden birini seçiniz. Kongre bilim komitesi, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster sunumu olarak değiştirme yetkisine sahiptir.
 5. Bildiri özeti yazım alanını doldurunuz. Özet yazım alanının en altında bulunan kutucuğu tıklamadığınız sürece bildiri özetlerinizi DÜZELTME olanağınız bulunmaktadır. KAYDET butonuna basıp, özetinizi kaydedebilir, sonraki oturumlarınızda düzeltmelerinizi yapabilir, yeni bilgiler ilave edebilirsiniz.
 6. Bildirinizde sonradan düzeltmeler veya ilaveler yapmak istiyorsanız KAYDET butonuna basınız, bildirinizi Kongre Bilim Kurulu’na göndermek istiyorsanız en alttaki kutucuğu tıklayınız. Bilim Kurulu’na gönderilen bildiri özetlerinde düzeltme ve ilaveler yapılamaz.
 7. Özetlerinizde düzeltme ve gönderme için son tarih 28 Temmuz 2017 olup, bu tarihten sonra bildiri özetinde düzeltme ve özeti gönderme olanağınız bulunmayacaktır.
 8. Bildiri gönder butonuna tıklayıp bildirinizi gönderdiğinizde ekranda sistem tarafından otomatik olarak bildirinizin yüklendiğine dair mesaj görüntülenecektir.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildiri değerlendirme ve kabul süreci araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapılacaktır. Bildiri kabulü en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin sunulabilmesi ve bilimsel programda yer alabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 01 Eylül 2017 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Tüm bildiriler hakem sürecine tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


Bildiri Yarışması

Sunumu gerçekleştirilen Sözel veya Poster bildiriler içerisinden hakem hocalarımız tarafından 1., 2., 3. bildiriler belirlenecek ve bildiri sahipleri ödüllendirilecektir. Dereceye giren bildiriler kongrenin son günü ilan edilecektir.


Kabul Edilen Özetler

Kabul edilen özetlerin davet yazıları ve sunum şekilleri, 1 Ağustos 2017 tarihine kadar sunumu yapacak olan yazarlara e-posta yolu ile bildirilecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak/gönderen yazar sorumludur. Kabul edilen özetler(kayıt işlemleri tamamlanan yazarlar için), kongrede katılımcılara verilmek üzere Bildiri Özet Kitabında basılacaktır. Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur. Sözel veya poster sunumu yapılmayan özetler basılmayacaktır.

Sözel ve Poster Bildiri sunumları ile ilgili kurallar.

Sözel bildiriler belirtilen salon ve saatlerde sunulacaktır. Her bildiri için ayrılan süre 7 dakika olup bunun 5 dakikası sunum süresi; kalan 2 dakikalık süre tartışma için ayrılmıştır. 5 dakika için tavsiye olunan slayt sayısı en fazla 10 olup, süreyi aşan sunumlar oturum başkanı tarafından kesilebilir. Sunumlarınızı Microsoft PowerPoint 2010 versiyonunda açılabilecek şekilde kaydetmenizi rica ediyoruz.

Poster bildiriler fuaye alanında yer alan panolara asılacaktır. Sizlere bildirilen poster numarasına göre ilgili panoya asınız. Poster sunum gün ve saatlerinde posterinizin başında yer alınız. Kongrede sunumu yapılacak posterlerin en: 70 cm ve boy: 90 cm olacak şekilde hazırlanmaları gerekmektedir.

Sunulmayan bildiriler ve asılmayan posterler JETR (Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation) dergisinde yayımlanmayacaktır.