No Baslik Sunucu Saat
  20 EKİM 2017, CUMA 30 AĞUSTOS ZAFER SALONU  
S001 BRAKİYAL PLEKSUS YARALANMALI ÇOCUKLARDA KİNEZYO BANT UYGULAMASININ KLİNİK ETKİNLİĞİ Çiğdem ÇEKMECE 17:20-17:27
S002 FİZİKSEL AKTİVİTE İLE İLGİLİ  İLKOKUL ÇOCUKLARININ BİLGİLENDİRİLMESİNİN FARKINDALIK SEVİYELERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Hayriye TOMAÇ 17:27-17:34
S003 RİJİT BANTLAMANIN DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA(2-7 YAŞ) YÜRÜMEYE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ebru YALÇIN 17:34-17:41
S004 “GENERAL MOVEMENTS” DEĞERLENDİRME: PRETERM VE TERM DÖNEMDE GÖRÜLEN HAREKETLERİN KALİTESİNİN 3-4. AYLARDA GÖRÜLEN HAREKETLERE ETKİSİ Büşra KEPENEK VAROL 17:41-17:48
S005 MOTOR GELİŞİM GERİLİĞİ OLAN BEBEKLERDE  BOBATH NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ (NGT) SONRASI INFANT MOTOR PROFİL (IMP) SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Zekiye GEZGİN 17:48-17:55
S006 ÇOCUKLARDA SERVİKAL EKLEM HAREKET ARALIĞI ÖLÇÜMÜNDE AKILLI TELEFON UYGULAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ Selma UZUNER  17:55-18:02
S007 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA LAZER POİNTER EGZERSİZLERİNİN VİZÜEL FEEDBACK ETKİSİNİN OMUZ AKTİF HAREKET AÇIKLIĞINA, GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE SPASTİSİTEYE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Merve BELEN  18:02-18:09
S008 ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİ Beyza YAZGAN 18:09-18:16
S009 KKTC’DE ÖZEL EĞİTİME GİDEN ÇOCUKLARIN FONKSİYONEL DÜZEYLERİ VE AİLELERDE MEYDANDA GELEN SOSYAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ Selma UZUNER  18:16-18:23
S010 İNFANTIN MOTOR PERFORMANS TESTİ (TIMP), BAYLEY-III VE SPONTAN MOTOR HAREKET DEĞERLENDİRMELERİ İLE YÜKSEK RİSKLİ BEBEKLERİN NORMAL GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Ceren ORHAN  18:23-18:30
S011 FENİLKETONÜRİ’Lİ BİR ÇOCUKTA FONKSİYONEL DURUMUN ICF BAKIŞ AÇISIYLA SUNULMASI  Hasan BİNGÖL  18:30-18:37
S012 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA (GMFCS-3-5) DOKUNSAL İŞLEM VE ORAL DUYUSAL İŞLEMLERİN ARAŞTIRILMASI Hilal BERBER  18:37-18:44
S013 HASTANE VE ÖZEL EĞİTİM ORTAMINDA FİZYOTERAPİ HİZMETİNİ ALAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN BEKLENTİLERİ VE STRES DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI Gamze DEMİRCİOĞLU  18:44-18:51
S014 OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİLİ BEBEKLERDE SENSORY MOTOR ACTIVITY REPERTOIRE THERAPY (SMART) SONUÇLARI: Zekiye GEZGİN  18:51-18:58
S015 SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE SELEKTİF KAS EĞİTİMİNİN DENGE VE FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ Hatice YAKUT  18:58-19:05
  21 EKİM 2017, CUMARTESİ30 AĞUSTOS ZAFER SALONU  
S016 POSTERİYOR FÜZYON CERRAHİSİ SONRASI ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZLU ÇOCUKLARIN GÖVDE KAS ENDURANSI VE STATİK AYAKTA DURMA DENGESİNİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA Ferhat ÖZTÜRK  18:30-18:37
S017 FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ EBEVEYNLERİN UYKU KALİTESİNİN, YAŞAM KALİTESİNİN VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Beyza YAZGAN  18:37-18:44
S018 TERM BEBEKLERDE CİNSİYET KABA MOTOR GELİŞİMİ ETKİLER Mİ? Büşra KEPENEK VAROL 18:44-18:51
S019 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN UYKU KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Gamze KURT  18:51-18:58
S020 ATAKSİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖVDE KONTROLÜ İLE FONKSİYONELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Gülce KALLEM SEYYAR  18:58-19:05
S021 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT EKSTREMİTE KAS TONUSU VE KUVVETİ İLE POSTURAL KONTROL ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Merve KURT  19:05-19:12
  22 EKİM PAZAR / 30 AĞUSTOS ZAFER SALONU  
S022 NON-AMBULE DUCHENNE MUSKÜLER DİSTOFİ’Lİ ÇOCUKLARDA EL FONKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÜST EKSTREMİTE GENEL PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Gülcan ALTINOK  15:45-15:52
S023 SEREBRAL PALSİLİ ADOLESANLARIN KENDİ PERSPEKTİFİNDEN AKTİVİTE VE KATILIM DÜZEYLERİ Sema BÜĞÜŞAN 15:52-15:59
S024 KİSTİK FİBROZİSLİ ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIKLARI PROFİLİNİN İNCELENMESİ Aylin  TANRIVERDİ 15:59-16:06
S025 İNTRAKRANİAL VE SPİNAL KORD TÜMÖRÜ OLAN PEDİATRİK HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE CERRAHİ SONRASI ERKEN REHABİLİTASYON SONUÇLARI : BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA Haluk TEKERLEK  16:06-16:13
S026 DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA GÖVDE  KİNESİO TAPİNG® VE RİJİT BANTLAMASININ YÜRÜME VE DURUŞ FAZINA ETKİLERİ Nilay GÜVEN  16:13-16:20
S027 HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ GEÇİREN İNFANTLARIN FİDGETY DÖNEMDEKİ SPONTAN MOTOR HAREKETLERİ Aysu KAHRAMAN  16:20-16:27
S028 SEREBRAL PALSİ’Lİ OLGULARDA VİDEO BAZLI OYUNLARIN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARINA ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Eren AVCIL  16:27-16:34
S029 SPASTİK KUADRİPARETIK SEREBRAL PALSiLi ÇOCUKLARIN BESLENME DAVRANIŞLARI iLE BESLENME DÜZEYLERi ARASINDAKi İLiŞKiNiN  ARAŞTIRILMASI Seda AYAZ TAŞ  16:34-16:41
S030 KUZEY KIBRIS’TA SPASTİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN ETKİLENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Melis BAĞKUR 16:41-16:48
S031 HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÜST EKSTREMİTE KULLANIM SIKLIĞI VE KALİTESİNİN İNCELENMESİ Tuba Derya DOĞAN 16:48-16:55
S032 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA ÇALIŞAN STAJYER FİZYOTERAPİSTLERİN ENGELLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ Zuhal KUNDURACILAR  16:55-17:02
S033 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE AVRUPA SEREBRAL PALSİ İZLEMİ KAYIT SİSTEMİ’NCE KAYITLI SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SONUÇLARI İLE KLİNİK BULGULARININ İNCELENMESİ  Kübra SEYHAN 17:02-17:09
S034 EPİLEPSİ SEREBRAL PALSİ’DE KLİNİK TİPİ, GÖRME, İŞİTME, ZİHİNSEL VE MOTOR İŞLEV DÜZEYLERİNİ ETKİLİYOR MU?  Kübra SEYHAN 17:09-17:16
S035 KRONİK ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERDE ÇOCUKLA GEÇİRİLEN SÜRE İLE DEPRESYON, TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ   Ayşegül ÖZKAN 17:16-17:23
S036 PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİLİ HASTALARDA ANAEROBİK EGZERSİZ KAPASİTESİNİN PULMONER FONKSİYONLAR VE SOLUNUM KAS KUVVETİ İLE İLİŞKİSİ Merve FIRAT 17:23-17:30
S037 OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİ OLGULARDA ETKİLENMİŞ VE NORMAL EKSTREMİTE ARASINDAKİ KAS VE YAĞ DOKU İÇERİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR VE BU FARKLARIN OMUZ FONKSİYONUNA ETKİSİ: ÖN ÇALIŞMA Kıvanç DELİOĞLU 17:30-17:37
  22 EKİM 2017, PAZARBARBAROS A SALONU
S038 PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİLİ HASTALARDA SOLUNUM FONKSİYONLARI, FİZİKSEL AKTİVİTE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN SAĞLIKLILARLA KARŞILAŞTIRILMASI Merve FIRAT 15:45-15:52
S039 PEDİATRİK KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI ERKEN DÖNEM FİZYOTERAPİNİN ETKİSİ - OLGU SUNUMU Tuba ERGENE 15:52-15:59
S040 AMBULE SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ALT EKSTREMİTE KAS TONUSU İLE YÜRÜYÜŞ ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Pelin ATALAN  15:59-16:06
S041 MİYELOMENİNGOSELLİ ÇOCUKLARDA KULLANILAN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ebru ŞEKER ABANOZ  16:06-16:13
S042 ERİŞKİN SEREBRAL PALSİ’Lİ BİREYLERDE SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTELERİ Pınar KAYA  16:13-16:20
S043 BAĞIMSIZ YÜRÜYEN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA NİNTENDO Wİİ FİT EĞİTİMİNİN STATİK VE DİNAMİK DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ Derya KARDEŞ EKİCİ  16:20-16:27
S044 OSTEOPOROZU OLAN HAYATTA KALAN ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTADA EGZERSİZ KAPASİTESİ, KAS KUVVETİ, PULMONER FONKSİYONLAR, AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ: BİR OLGU RAPORU  Selin BAYRAM  16:27-16:34
S045 ROBOTİK YÜRÜME/BİLATERAL MOTOR EĞİTİMİN HEMİPARETİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN YÜRÜYÜŞ HIZLARI VE DENGELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI  Meltem YAZICI  16:34-16:41
S046 HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÜST EKSTREMİTE HAREKET KALİTESİ İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA Özge ÇANKAYA  16:41-16:48
S047 GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARDA XBOX 360 KİNECTTM OYUNLARI İLE YAPILAN TEKNOTERAPİ®’NİN ETKİNLİĞİ: ÖN KLİNİK ÇALIŞMA (P) Nilay ARMAN 16:48-16:55
S048 SPİNA BİFİDA’LI ÇOCUKLARIN MOTOR FONKSİYON VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNDEKİ BAĞIMSİZLIK DÜZEYLERİ İLE EBEVEYNLERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE BAKIM YÜKÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Nuray KAYAK 16:55-17:02
S049 OKUL ÇAĞINDAKİ FİZİKSEL ENGELLİ BİREYLERİN OKULA DEVAM DURUMUNUN FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK ÜZERİNE ETKİSİ Muhammet Ayhan ORAL 17:02-17:09
S050 AVRUPA SEREBRAL PALSİ İZLEMİ KAYIT SİSTEMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SERİSİ Cemil ÖZAL 17:09-17:16
S051 SEREBRAL PALSİ’ Lİ ÇOCUKLARDA GÖRME BOZUKLUKLARI DOĞUMDA BELİRLENEBİLİR Mİ? Merve TUNÇDEMİR 17:16-17:23
S052 PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİLİ VE SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA ANAEROBİK KAPASİTENİN KARŞILAŞTIRILMASI Senem Şimşek 17:23-17:30
S053 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ÇOCUKLARDA HABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ:SAĞLIK ALANINDA ÇOCUĞA İNTERDİSİPLİNER BAKIŞ MODELİ Kübra SEYHAN 17:30-17:37
S054 GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA UYGULANAN EGZERSİZİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  Tülin Düger 17:37-17:44