Bilimsel Program: 20 Ekim 2017, Cuma - 1. Gün
08:00-09:00 Kayıt
09:00-09:15 Açılış Konuşması
Mintaze Kerem Günel
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
09:15-09:30 Çocuğa Sanatçı Bakışı, Onur Buldu (Tiyatro Sanatçısı)
09:30-10:00 Açılış Konferansı
Oturum Başkanı: Candan Algun

Bahar Gökler - Çocuk Psikiyatrisi Gözüyle Çocuk Olmak
10:00-10:30 Konferans 1
Oturum Başkanı: Ayşe Karaduman

Haluk Topaloğlu - Pediatrik Nöromusküler Hastalarda Güncel Bilgi Paylaşımı
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 Konferans 2
Oturum Başkanları: Ayşe Livanelioğlu, İpek Akman

Koen de Wulf - Riskli Bebeklerde Fizyoterapi Değerlendirmesi
- Riskli Bebeklerde Fizyoterapi Müdahaleleri  
12:00-12:30 Konferans 3
Oturum Başkanı: Banu Anlar
Mine Çalışkan - Pediatrik Nörolojide İlaçlar: Klasikler, Yeniler
12:30-13:30 Öğle Arası, Poster Sunumları, Başkanlar: Hatice Yakut, Duygu Korkem
13:30-14:30 Konferans 4
Oturum Başkanları: Ufuk Yurdalan, Deniz İnal İnce

Eleanor Main
- Yoğun Bakımda Yatan Mekanik Ventilasyondaki Pediatrik Hastalarda Rehabilitasyon ve Mekanik Ventilasyondan Ayrılma Protokolleri
- Solunum Hastalığı Olan Çocuklarda Havayolu Temizleme Teknikleri
14:30-15:30 Araştırmalardan Kliniğe
Oturum Başkanları: Arzu Razak Özdinçler, Handan Tüzün

* Hatice Yakut - Serebral Palside Kas Kuvvetlendirme Teknikleri
* Duygu Korkem -  Ayna Terapisi
* Meltem Yazıcı - Schroth Terapisi
* Nilay Arman - Çocuklarda Dans ile Terapi
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:20 Panel 1: Disiplinler Arası  Bilgi Aktarımı
Oturum Başkanları: Ferda Dokuztuğ Üçsular, Ahmet Ataş

* Evra Günhan Şenol - Çocuklarda Tüm Yönleriyle Konuşma
* Arzu Yükselen - Oyunla Öğrenme: Çocuk Gelişimi Açısından Bakış
* Fatma Ilgaz - Beslenme Problemleri: İyi beslenme-İyi Gelişim
* Latife Özaydın  - Gelişimsel Gerilikler ve Erken Müdahale
17:20-19:00 Oral Sunumlar
Oturum Başkanları: Özgen Aras, Nilay Çömük Balcı
 
Bilimsel Program: 21 Ekim 2017, Cumartesi - 2. Gün
08:30-09:30 Sabah Konferansı
Oturum Başkanı: Meral Boşnak Güçlü

Numan Demir - Çocuklarda Yutma Bozuklukları
09:30-10:30 İki Konferans Birden: Çocuklarda Her Yönüyle Yürüme
Oturum Başkanları: Yavuz Yakut, Salih Angın

Sebahat Aydil
Kubilay Beng
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:15 Konferans 5
Oturum Başkanı: Yüksel Yılmaz

Banu Anlar - Fonksiyonel Magnetik Rezonans Görüntülemenin Pediatrik Rehabilitasyondaki Yeri 
11:15-12:35 Panel 2: Serebral Palside Üst Ekstremiteye Yaklaşım: Ekip Çalışması
Oturum Başkanları: Gül Şener, Ece Ünlü

* Gürsel Leblebicioğlu - Ortopedi Uygulamaları
* Ayşe Numanoğlu Akbaş - Fizyoterapi Uygulamaları
* Nilgün Bek - Dinamik Ortezleme
* Çiğdem Öksüz - Ergoterapi Uygulamaları
12:35-13:30 Öğle Arası, Poster Sunumları, Başkanlar:  Ayşe Numanoğlu Akbaş,  Naciye Vardar Yağlı
13:30-14:50 Panel 3: Serebral Palside Alt Ekstremite: Çok Açılı Bakış
Oturum Başkanları: N. Ekin Akalan, Erdoğan Kavlak

* Salih Marangoz - Kalça
* Emel Gönen Baş - Yumuşak Dokuya Cerrahi Müdahaleler
* Ece Ünlü - Botulinum Toksin Uygulamaları
* Mintaze Kerem Günel - Bütüncül Fizyoterapi:  Müdahale Öncesi, Müdahale Sonrası
14:50-15:50 Araştırmalardan Kliniğe
Oturum Başkanları: Hanife Gül Taşkıran, Tülin Düger

* Gönül Acar - Tüm Yönleriyle Tortikollis
* Devrim Tarakcı -  Gelişimsel Koordinasyon Problemlerinde Fizyoterapi
* Tomris Duymaz - Spina Bifida:  Fizyoterapi Yönünden Bilgilerimizi Tazeleyelim
* Sevil Üzer - Yenidoğan Yoğun Bakımda Fizyoterapistin Rolü
15:50-16:10 Kahve Arası
16:10-16:40 Konferans 6
Oturum Başkanı: Hasan Hallaçeli
Yavuz Yakut - Çocuklarla Çalışan Fizyoterapistler İçin Biomekanik Dil: Rakamlardan Fiziksel Aktiviteye
16:40-17:40 Panel 4: Fiziksel Aktiviteyi Etkileyen Faktörler ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanı: Gülden Polat, Sema Savcı

* Mehtap Malkoç - Metabolik Problemler: Neleri Etkiler?
* Naciye Vardar Yağlı - Çocuklarda Fiziksel Aktivite Düzeyini Artıralım
* Esra Atılgan - Çocuklarda Yoga ve Pilates
17:40-18:30 Akşam Semineri: Çocuklarda Gövde Kontrolünde Bobath Yaklaşımı
Oturum Başkanı: Mintaze Kerem Günel, Feride Bilir
Cemil Özal
Arzu Yılmaz
18:30-19:15 Oral Sunumlar
Oturum Başkanları: Gönül Acar, Devrim Tarakcı
 
Bilimsel Program: 22 Ekim 2017, Pazar - 3. Gün
09.00-10:00 Sabah Semineri: Guidelines for Diagnosis of Cerebral Palsy in The First Months of Life.
Oturum Başkanı: Alis Kostanoğlu, Serap Kaya
Giovanni Cioni
10:00-10:30 Konferans 7
Oturum Başkanı: Ela Tarakcı
Çiğdem Ergül
-  İletişim Problemleri
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 Konferans 8
Oturum Başkanı: Uğur Cavlak
Giovanni Cioni
- New Prospective for Early Intervention in Infants with Cerebral Palsy
11:30-12:30 Panel 5: Çocuklarda Farklı Problemlere Fizyoterapist Yaklaşımı
Oturum Başkanları: Türkan Akbayrak, Semiramis Özyılmaz 
* Serap Kaya
- Çocuklarda Alt Üriner Sistem Disfonksiyonunda Kanıta Dayalı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
* Alis Kostanoğlu - Nörolojik Bozukluğu Olan Çocuklarda Solunum Problemleri
* Ayşe Zengin Alpözgen - Adölesanlarda Kas-İskelet Sistemi Problemleri İle Başa Çıkma
12:30-13:30 Öğle Arası, Poster Sunumları, Başkanlar: Melek Er Sabuncuoğlu, Nihan Özünlü Pekyavaş
13:30-14:00 Konferans 9
Oturum Başkanı: Serap İnal 
Tülay Tarsuslu Şimşek
- Çocuklarda  Rehabilitasyon Uygulamalarında İnovatif Terapi Yaklaşımları
14:00-14:30 Konferans 10
Oturum Başkanı: Feryal Subaşı
Melek Er Sabuncuoğlu
- ICF-CY kavramı
14:30-15:30 İki Konferans Birden: Çocuklarda Bantlama
Oturum Başkanları:Kezban Bayramlar, Rengin Demir
Nihan Özünlü Pekyavaş
, Şehnaz Yüce
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:45 Oral Sunumlar (30 Ağustos Salonu)
Oturum Başkanları: Hakan Uysal, Yıldız Erdoğanoğlu
Oral Sunumlar (Barbaros A Salonu)
Oturum Başkanı: Ayşe Zengin Alpözgen, Tomris Duymaz
17:45-18:00 Bildiri Ödülleri ve Kapanış