Bahar Gökler - Çocuk Psikiyatrisi Gözüyle Çocuk Olmak
Koen de Wulf - Bebeklerde Fizyoterapi Değerlendirmesi ve Fizyoterapi Müdahaleleri  
Haluk Topaloğlu - Pediatrik nöromusküler hastalarda güncel bilgi paylaşımı
Mine Çalışkan - Pediatrik Nörolojide İlaçlar: Klasikler, Yeniler
Eleanor Main - Yoğun bakımda yatan mekanik ventilasyondaki pediatrik hastalarda rehabilitasyon ve mekanik ventilasyondan ayrılma
Eleanor Main - Pediatrik solunum hastalığı olan çocuklarda havayolu temizleme teknikleri
Hatice Yakut - Serebral palside kas kuvvetlendirme teknikleri
Duygu Korkem -  Ayna terapisi
Meltem Yazıcı - Scrotch terapisi
Evra Günhan Şenol - Çocuklarda tüm yönleriyle konuşma 
Arzu Yükselen - Oyunla Öğrenme: Çocuk gelişimi açısından bakış
Fatma Ilgaz - Beslenme problemleri: iyi beslenme-iyi gelişim
Mehtap Malkoç - Metabolik Problemler: Neleri etkiler?
Naciye Vardar Yağlı - Çocuklarda Fiziksel Aktivite düzeyini artıralım
Esra Atılgan - Çocuklarda Yoga ve pilates
Numan Demir - Çocuklarda Yutma Bozukluklarına Yaklaşım 
Devrim TarakçıGelişimsel Koordinasyon Problemlerine Çözümsel Yaklaşımlar
Gürsel Leblebicioğlu - Ortopedik uygulamalar
Ayşe Numanoğlu Akbaş - Fizyoterapi uygulamaları
Nilgün Bek - Dinamik ortezleme
Çiğdem Öksüz - Ergoterapi Uygulamaları
Emel Gönen Baş - Yumuşak dokuya cerrahi müdahaleler
Ece Ünlü - Botolunium Toksin uygulamaları
Salih Marangoz - Kalça
Mintaze Kerem Günel - Bütüncül fizyoterapi:  Müdahale öncesi, müdahale sonrası
Güneş Yavuzer & Kubilay Benk - Her yönüyle yürüme 
Yavuz Yakut - Çocuklarla çalışan fizyoterapistler için Biomekanik Dil: Rakamlardan fiziksel aktiviteye
Tomris Duymaz - Spina bifida:  Fizyoterapi yönünden bilgilerimizi tazeliyelim
Sevil Üzer - Neonatal Yoğun Bakımda Fizyoterapistin Rolü
Serap Kaya - Çocuklarda alt üriner sistem disfonksiyonunda kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon
Alis Kostanoğlu - Nörolojik Bozukluğu olan çocuklarda solunum problemleri 
Ayşe Zengin Alpözgen - Adölesanlarda kas-iskelet sistemi problemleri ile başa çıkma
Emine Utkun - Özel gereksinimli çocuklarda giysi tasarımı
Cemil Özal & Arzu Yılmaz - Çocuklarda Gövde Kontrolünde Bobath Yaklaşımı
Giovanni Cioni - Guidelines for diagnosis of cerebral palsy in the first months of life.
Giovanni Cioni - New prospective for early intervention in infants with cerebral palsy
Çiğdem Ergül -  İletişim problemleri
Gönül Acar - Tortikollis
Tülay Tarsuslu - Çocuklarda  rehabilitasyon uygulamalarında inovatif terapi yaklaşımları
Nilay Arman - Çocuklarda Dans ile  terapi
Banu Anlar - Fonksiyonel Magnetik rezonans görüntülemenin rehabilitasyondaki yeri 
Nihan Özünlü Pekyavaş, Şehnaz Yüce - Çocuklarda Bantlama
Latife Özaydın  - Çocuklarda  ayrıntılarıyla özel eğitim 
Melek Er Sabuncuoğlu - ICF-CY kavramı