Kongrede sunumu yapılacak posterlerin en: 70 cm ve boy: 90 cm olacak şekilde hazırlanmaları gerekmektedir.

No Baslik Sunucu SAAT
  20 EKim 2017, Cuma    
P001 TÜRKİYE’DEKİ PEDİATRİK PALYATİF BAKIMIN FİZYOTERAPİ PERSPEKTİFİNDEN GÜNCEL DURUMU Metehan YANA 12:30-13:30
P002 SANAL GERÇEKLİK OYUNLARININ ATAKSİK SEREBRAL PALSİLİ BİR ÇOCUKTA ETKİNLİĞİ: OLGU SUNUMU Metehan YANA 12:30-13:30
P003 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN EL FONKSİYONLARI İLE AKTİVİTE VE KATILIM SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Hilal BERBER 12:30-13:30
P004 PALLİSTER-KİLLİAN SENDROMUNDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON: OLGU SUNUMU Selma UZUNER 12:30-13:30
P005 PRETERM BEBEKLERDE BOBATH-NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ TEMELLİ ERKEN REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI: 4 OLGU Büşra KEPENEK VAROL 12:30-13:30
P006 FONKSİYONEL MASAJIN SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA SPASTİSİTE VE MOTOR FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ  Hasan BİNGÖL  12:30-13:30
P007 SPİNA BİFİDADA NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ (NGT) YAKLAŞIMININ UYGULANMASI: OLGU SUNUMU Merve ÖZTÜRK  12:30-13:30
P008 PARMAK UCU YÜRÜYEN ÇOCUKLARDA YÜRÜTEÇ KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI Müberra TANRIVERDİ 12:30-13:30
P009 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA NÖROMUSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN AYAK BİLEĞİ FONKSİYONELLİĞİNE ETKİSİ Kübra KIVRAK  12:30-13:30
P010 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARA UYGULANAN ALT EKSTREMİTE KUVVETLENDİRME EGZERSİZLERİ DENGE VE KOORDİNASYONU GELİŞTİRİR Mİ? Hüseyin TOKOĞLU  12:30-13:30
P011 ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜMÖRLERİNDE SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ  Müberra TANRIVERDİ  12:30-13:30
P012 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ MİYOPATİK OLGUNUN FİZYOTERAPİ SONUÇLARI Mustafa BURAK 12:30-13:30
P013 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA BESLENME PROBLEMLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ Özge ÖZDEMİR  12:30-13:30
P014 PEDİATRİK REHABİLİTASYON DA EGZERSİZ SIRASINDA MÜZİK DİNLETİSİNİN EGZERSİZE KATILMA SÜRESİNE ETKİNSİNİN İNCELENMESİ Burak DEMİR  12:30-13:30
P015 PALİZEUS-MERZCHBACHER HASTALIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON: OLGU SUNUMU Tuğba BADAT  12:30-13:30
P016 NON DOMİNANT TARAF ETKİLENİMLİ HEMİPLEJİK ÇOCUKLARDA DÜŞME, DENGE VE YAŞAM MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sedat YİĞİT  12:30-13:30
P017 MİLROY HASTALIĞINA BAĞLI LENFÖDEMİ OLAN PEDİATRİK OLGUDA KOMPLEKS BOŞALTICI FİZYOTERAPİNİN ETKİSİ Ceren ORHAN  12:30-13:30
P018 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN DEMOGRAFİK BİLGİLERİ İLE YORGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Eda Özge OKUR  12:30-13:30
P019 İLERİ DERECEDE SKOLYOZU OLAN ULLRİCH KONJENİTAL MÜSKÜLER DİSTROFİLİ HASTANIN KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ: OLGU SUNUMU Zeliha ÇELİK 12:30-13:30
P020 İNFLAMATUAR MYOFİBROBLASTİK TÜMÖR NEDENİYLE LOBEKTOMİ YAPILAN ÇOCUKTA FONKSİYONEL EGZERSİZ KAPASİTESİ, DİSPNE, SOLUNUM VE PERİFERAL KAS KUVVETİ: VAKA RAPORU Hanım Eda GÖKTAŞ 12:30-13:30
P021 PREMATÜR BEBEKLERDE BESLENME-YUTMA BECERİLERİ: ANNELERİN TUTUMU A. Merve BUDAK 12:30-13:30
  21 EKim 2017, Cumartesi    
P022 ENGELLİ ÇOCUKLARIN FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK SEVİYESİNİN VE ANNELERİNİN SOSYAL DESTEK DURUMUNUN DEPRESYONA ETKİSİ Beyza YAZGAN 12:30-13:30
P023 YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYON: OLGU SUNUMU Müberra TANRIVERDİ  12:30-13:30
P024 EHLERS-DANLOS SENDROMU OLGU SUNUMU Derya AZİM REZAEİ  12:30-13:30
P025 NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 OLGUSUNDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONUN ETKİNLİĞİ; 18 AYLIK TAKİP  Huriye İLHAN  12:30-13:30
P026 SPASTİK TİP SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA PEDOBAROGRAFİK ÖLÇÜMLERLE SÜRELİ PERFORMANS TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Merve KURT  12:30-13:30
P027 HAFİF  ZİHİNSEL ENGELLİ ADÖLESANLARDA DÜZENLİ EGZERSİZ PROGRAMININ MOTOR BECERİLER ÜZERİNE ETKİSİ Esra ATILGAN 12:30-13:30
P028 ERB DUCHENNE TİPİ OBSTERİK BRAKİAL PLEKSUS’LU PEDİATRİK OLGULARDA NİNTENDO Wİİ TERAPİ’NİN OMUZ EKLEMİ ÜZERİNDE AKTİF HAREKET, DUYU VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tomris DUYMAZ  12:30-13:30
P029 SEREBRAL PALSİLİ BİREYLERDE KRANİAL ASİMETRİ SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA İlknur ATKIN  12:30-13:30
P030 BRUTON SENDROMU OLAN OLGUDA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİ Selvin DEMİR  12:30-13:30
P031 KİSTİK FİBROZİSLİ ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA AEROBİK EGZERSİZ KAPASİTESİ İLE SOLUNUM KAS KUVVETİ İLİŞKİSİ Aylin  TANRIVERDİ 12:30-13:30
P032 PEDİATRİK EPİLEPSİ CERRAHİSİ SONRASI ERKEN DÖNEM REHABİLİTASYON : BİR VAKA SUNUMU Haluk TEKERLEK  12:30-13:30
P033 2015-2017 YILLARI ARASINDA PEDİATRİK NÖROŞİRURJİ SERVİSİNDE REHABİLİTASYON PROGRAMINA ALINAN HASTALAR : BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA  Haluk TEKERLEK  12:30-13:30
P034 PREMATÜRE DOĞAN ÇOCUKLARDA DUYUSAL SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ Nilay GÜVEN  12:30-13:30
P035 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GMFM SEVİYELERİNE GÖRE DİZ FLEKSİYON R1-R2 AÇISININ KARŞILAŞTIRILMASI Hilal BERBER  12:30-13:30
P036 SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ TİP 1 VE KİSTİK FİBROZİS OLGU SUNUMU Tuğba BADAT  12:30-13:30
P037 AYAKTA DURMA SEHPASINI KULLANAN VE KULLANMAYAN SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA KABA MOTOR FONKSİYON VE FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI İbrahim KAÇAR  12:30-13:30
P038 RHİNOVİRÜS NEDENİYLE RABDOMİYOLİZ GELİŞEN BİR ÇOCUKTA KISA SÜRELİ NÖROGELİŞİMSEL TERAPİNİN ETKİLERİ: OLGU SUNUMU Sefa ÜNEŞ  12:30-13:30
P039 KONJENİTAL GLİKOZİLASYON DEFEKTİ TİP 1A TANISI OLAN BİR BEBEKTE NÖROGELİŞİMSEL TERAPİ PROGRAMININ ETKİLERİ: OLGU SUNUMU Sefa ÜNEŞ  12:30-13:30
P040 XBOX TABANLI SANAL GERÇEKLİK OYUNLARININ YÜRÜYEBİLEN SPASTİK DİPARETİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN FONKSİYONEL SEVİYESİ ÜZERİNE OLAN KISA SÜRELİ ETKİSİ Sefa ÜNEŞ  12:30-13:30
P041 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE AKTİVİTE VE KATILIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ayşe KARAGÖZOĞLU  12:30-13:30
P042 PEDİATRİK KARDİYAK CERRAHİ SONRASI KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON UYGULAMALARI: 5 YILLIK DENEYİM Burcu CAMCIOĞLU  12:30-13:30
P043 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA  TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ KULLANIMI: LİTERATÜR ÖZETİ Yasemin ŞAHBAZ  12:30-13:30
P044 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK, EL KULLANIMI VE MOTOR SEVİYE İLE AİLE ETKİLİNİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yasemin ŞAHBAZ 12:30-13:30
P045 DÜZENLİ  ASTIM KAMPINA GİDEN VE GİTMEYEN ASTIMLI ÇOCUKLARDA FİZİKSEL UYGUNLUĞUN  KARŞILAŞTIRILMASI Eylem TÜTÜN YÜMİN  12:30-13:30
  22 EKim 2017, Pazar    
P046 FARKLI SENDROMİK ÖZELLİKLERİ OLAN BİR OLGUDA ERKEN DÖNEM NÖROGELİŞİMSEL REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI   Meltem YAZICI 12:30-13:30
P047 TRABZON REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NE BAŞVURAN, BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI’NA DAHİL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN SON BEŞ YILDAKİ GELİŞİMLERİNİN ANALİZİ  Arzu ERDEN 12:30-13:30
P048 DİPARETİK SEREBRAL PALSİDE UYGULANAN AYAK VE AYAK BİLEĞİ MOBİLİZASYONU, POSTÜRAL STABİLİTEYİ ETKİLER Mİ: VAKA RAPORU Muhammet Ayhan ORAL  12:30-13:30
P049 PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ: BOLU DENEYİMİ Ayşe NUMANOĞLU AKBAŞ  12:30-13:30
P050 DEXTROKARDİSİ OLAN BEBEĞİN ICF-CY BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ÇANKAYA 12:30-13:30
P051 KABA MOTOR FONKSİYONEL SEVİYESİ (GMFCS) I VE II OLAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE UYGULANAN FİZYOTERAPİNİN GÖVDE KONTROLÜ VE FONKSİYONEL AKTİVİTELERE OLAN ETKİLERİ ; BİR PİLOT ÇALIŞMA Sefa ELDEMİR 12:30-13:30
P052 OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARAİZİLİ ÇOCUKLARDA ÖNE EĞİLME TEST SONUÇLARI İLE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ Sevim ACARÖZ CANDAN 12:30-13:30
P053 STUVE-WIEDEMANN SENDROMU’NDA FİZYOTERAPİNİN ETKİSİ - VAKA SUNUMU Merve Zeynep DÜDÜKÇÜ 12:30-13:30
P054 OLIGOARTİKÜLER JUVENIL İDİOPATIK ARTRİT TANILI BİR HASTADA KINECT TABANLI DANS TERAPİNİN ALT EKSTREMİTE FONKSİYONLARINA ETKİSİ: BİR OLGU SUNUMU Nilay ARMAN 12:30-13:30
P055 BEŞ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİLİ HASTADA LOBEKTOMİ SONRASI HAVA YOLU TEMİZLEME TEKNİKLERİNİN SOLUNUM FONKSİYONU VE FONKSİYONEL KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİ Hazal SONBAHAR ULU 12:30-13:30
P056 ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TEDAVİ GÖRMEMİŞ ERİŞKİN BİR SEREBRAL PALSİ OLGUSUNDA NÖROGELİŞİMSEL FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARININ ETKİSİ Mesude AYVACI 12:30-13:30
P057 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA TONUS REGULASYONUNUN DENGE, YÜRÜME HIZI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Gülcan AKSOY 12:30-13:30
P058 KANSERLİ ÇOCUKLARDA SEMPTOM PROFİLLERİNİN VE KÖTÜ PROGNOZ BELİRLEYİCİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ-PİLOT ÇALIŞMA Ümit AKAY 12:30-13:30
P059 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARDA MOTOR BECERİLERİN İNCELENMESİ Turgay ALTUNALAN 12:30-13:30
P060 KORPUS KALLOZUM AGENEZİSİ: OLGU SUNUMU Ayşe ZENGİN ALPÖZGEN 12:30-13:30
P061 COHEN SENDROMLU GENÇ HASTADA KISA SÜRELİ YOĞUN NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİNİN ETKİLERİ: OLGU SUNUMU Merve TUNÇDEMİR 12:30-13:30
P062 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK HASTALARDA PRENATAL, NATAL ve POSTNATAL ETİYOLOJİK ETMENLER   Merve TUNÇDEMİR 12:30-13:30
P063 BROWN VİALETTO VAN LAERE SENDROMLU BİR OLGUYA PULMONER REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI Cemile BOZDEMiR ÖZEL 12:30-13:30
P064 BAĞIMSIZ YÜRÜYEBİLEN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN MOBİLİTE SEVİYESİNİN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE AİLELERİN STRES VE KAYGI SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Mintaze KEREM GÜNEL 12:30-13:30